uk.png
de.png
cz.png

Historie

znaim-ludwig.jpg

Podnikatelské angažmá společnosti Podyjí - bytová výstavba s.r.o. nevzniklo náhodou. Právě do Znojma firma zamířila kvůli historickým událostem, jejichž kořeny sahají až do čtyřicátých let minulého století.

Začněme ale popořádku. Kdo ze Znojmáků si pamatuje první hektické roky po sametové revoluci, vzpomene si na charismatickou postavu Siegfrieda Ludwiga, tehdejšího dolnorakouského zemského hejtmana. Po pádu železné opony byl pan Ludwig ve Znojmě častým hostem, a nebyly to jen zdvořilostní návštěvy. Velmi aktivně Znojmu pomáhal s obnovou demokratických institucí, a dokonce v Rakousku získával sponzorské dary pro rodící se občanskou společnost. Jeho zájem samozřejmě vyplýval z politického postavení, které zastával v Rakousku. Ale mělo to i velmi osobní rovinu. Jako patnáctiletý totiž Siegfried Ludwig v roce 1941 navštěvoval poslední ročník znojemského gymnázia. Neměl pochopitelně ani tušení, že jeho životní cesta ho zavede do zemské vlády Dolního Rakouska a že jako hejtman učiní St. Pölten krajským městem, ani že bude u zrodu Dunajské univerzity v Kremsu a pracovního společenství podunajských zemí.

Ale ještě před tím, než se S. Ludwig stal uznávanou politickou personou, byl již od roku 1961 předsedou stavebního družstva Alpenland. Po svém odchodu do politického důchodu v roce 1992 se k předsednické funkci vrátil. Alplenland za tu ovšem vyrostl v prosperující stavební koncern. Impulz k současným aktivitám pak přišel v roce 2006. Ludwig jako absolvent znojemského gymnázia tehdy vyprávěl studentům ve Znojmě o svém životě a působení, načež se ho gymnazisté zeptali, proč se nepokusí stavět ve Znojmě byty podle dolnorakouských standardů. Nápad se ujal a bývalý hejtman jako předseda Alpenlandu inicioval založení společnosti Podyjí - bytová výstavba. Dál už to znáte. Výsledkem je stavba, jejíž pokroky mohou obyvatelé Znojma sami vidět při průjezdu Rooseveltovou ulicí. O významu znojemského projektu pro mateřskou společnost svědčí i fakt, že současnými jednateli firmy je bratr Sigfrieda Ludwiga dvorní rada Matthias Ludwig (jednatel organizace Kamptal) a mag. Robert Rintersbacher (jednatel družstva Alpenland). Koncern disponuje vlastním kapitálem ve výši téměř 8% a bilanční částkou přibližně 1 miliarda eur.

SEO webu sledují SEO nástroje.cz